baza online

Baza Danych

Baza danych Fundacji Archeologia Fotografii została uruchomiona w grudniu 2009. Jest obecnie stale rozbudowywana – sukcesywnie umieszczane są w niej reprodukcje odbitek fotograficznych i negatywów autorstwa Janusza Bąkowskiego, Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Zbigniewa Dłubaka i Jerzego Lewczyńskiego.
Wkrótce będą w niej zamieszczane także dokumenty dotyczące twórczości tych autorów. Dostęp do bazy jest bezpłatny. W przypadku zainteresowania jakimś materiałem do celów wydawniczych, wystawienniczych, badawczych lub innych prosimy o kontakt z Fundacją Archeologia Fotografii.

Zakup i dostosowanie bazy zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Modernizacja bazy dofinansowana ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Ministerstwo Klutury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Audiowizualny
.
.
Moja galeria/Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©